HISTORIE OBJEKTU |  REKONSTRUKCE | FOTOGALERIE

HISTORIE

Sedlo Odolov je jediný možný průchod pro těžkou techniku v masívu Jestřebích hor. Z toho důvodu jsou řopíky uzavírající toto sedlo nejdůležitější. Jedním z nich je i muzejní objekt č.57. Jeho levá střílna prostřeluje velmi důležitou silnici z Jívky (od Německa).

Byl vybetonován 4.5.1938 firmou ing. Ota Hányš z Rychnova nad Kněžnou. Při betonáži byly zaslány zkušební kostky a byla naměřena krychelná pevnost 538 kg/cm2 (tehdejší norma požadoval min. 450 kg/cm2).

Jelikož je objekt zasazen do svahu, byl vystavěn v šikmém provedení. Hlavními zbraněmi objektu měl být těžký kulomet Tk vz. 37 či Tk vz.24 v levé střílně s výstřelem na silnici a lehký kulomet Lk vz. 26 pak v pravé střilně s výstřelem na protější objekt č. 58.

V roce 1938 se podařilo vykácet střelecké průseky a vybudovat protipěchotní překážky. Řopík byl také napojen na soustavu zákopů táhnoucí se po celém úseku. Stav vnitřího vybavení byl na tehdejší situaci dobrý, protože v těchto osudných dnech mnoho objektů postrádalo základní vybavení. Konkrétně lafeta byla osazena pouze v levé střílně a v pravé jen jednoduchý závěs pro lehký kulomet. Ventilátor nechyběl a periskop pravděpodobě osazen jen vlevo. Osádku tvořilo 7 příslušníků 1.praporu 22.pěšího pluku.

Po záboru pohraničí se objekt ocitl na Německém území a díky tomu nebyl vystaven soustavnému Německému ničení. V letech 1944-1945 byl využit při tzv. německé válečné reaktivaci a z toho důvodu byla vyříznuta část střílny, z důvodu většího výhledu střelce díky absenci periskopu. Nakonec se zde naštestí nebojovalo. Po válce byl objekt zaevidován, očíslován a vystaven svému osudu. V říjnu roku 2007 bylo započato s jeho rekonstrukcí.

  Index |  Nahoru Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2008-2012